تقویم آموزشی کمپ و دوره‌های فشرده

🥳 امکان ثبت‌نام اقساطی برای تمامی دوره‌ها فعال شد!

کارگاه عملی بررسی تغییرات سرویس های MCSE بر اساس ...
مدت دوره: 32 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 2,900 تومان
تا 3,900 تومان
Cisco Dot1x Solutions and Implementation
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
MTCIPv6E - MikroTik Certified IPv6 Engineer
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: MTCNA
کارگاه Cisco Infrastructure Automation with Ansib...
مدت دوره: 16 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
کمپ QOS
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: CCNP Enterprise – ENCOR & ENARSI
سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات ISMS: ISO/IEC 2700...
مدت دوره: 16 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 1,900 تومان
تا 2,900 تومان
کمپ دو روزه Hyper-V Installation, Configuration a...
مدت دوره: 20 ساعت
پیش‌نیاز: MCSE Core Infrastructure Based on Windows Server 2022
TIA+BICSI+CDCP Pack
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی با مفاهیم شبکه و مرکز داده
از 4,500 تومان
تا 4,900 تومان
FortiWeb NSE6
مدت دوره: 45 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301 ،Fortigate NSE4
Basic & Advanced Excel
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
Cisco SD-WAN
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: CCNP ENCOR 350-401 ،CCNP Enterprise – ENCOR & ENARSI
کارگاه یکروزه VoIP در سیسکو
مدت دوره: 8 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
از 1,600 تومان
تا 1,900 تومان