تقویم آموزشی کمپ و دوره‌های فشرده

🥳 امکان ثبت‌نام اقساطی برای تمامی دوره‌ها فعال شد!

کارگاه عملی Windows Server 2025 (vNext) Upgrade
مدت دوره: 32 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 3,840 تومان
تا 4,800 تومان
Git & Jenkins
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: LPIC1
Cisco Dot1x Solutions and Implementation
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
MTCIPv6E - MikroTik Certified IPv6 Engineer
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: MTCNA
از 3,040 تومان
تا 3,040 تومان
کارگاه Cisco Infrastructure Automation with Ansib...
مدت دوره: 16 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
کمپ QOS
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: CCNP Enterprise – ENCOR & ENARSI
از 3,920 تومان
تا 4,900 تومان
سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات ISMS: ISO/IEC 2700...
مدت دوره: 16 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 3,000 تومان
تا 3,800 تومان
کمپ دو روزه Hyper-V Installation, Configuration a...
مدت دوره: 20 ساعت
پیش‌نیاز: MCSE Core Infrastructure Based on Windows Server 2022
FortiWeb NSE6
مدت دوره: 45 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301 ،Fortigate NSE4
Google Analytics 4
مدت دوره: 10 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی جزئی با گوگل تگ منیجر (GTM)
Basic & Advanced Excel
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
Cisco SD-WAN
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: CCNP ENCOR 350-401 ،CCNP Enterprise – ENCOR & ENARSI
Veeam Backup & Replication v12
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: VMware vSphere ICM v8
Fortigate NSE4
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA یا MCSE
از 3,500 تومان
تا 4,800 تومان
کارگاه یکروزه VoIP در سیسکو
مدت دوره: 8 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
از 2,240 تومان
تا 2,800 تومان