کمپ و دوره‌های فشرده

🥳 امکان ثبت‌نام اقساطی برای تمامی دوره‌ها فعال شد!

کارگاه Oracle Data Warehouse Fundamental &...
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: نداردپیش‌نیاز:
از 3,120 تومان
تا 3,900 تومان
کمپ دو روزه Hyper-V Installation, Configuratio...
مدت دوره: 20 ساعت
پیش‌نیاز: MCSE Core Infrastructure Based on Windows Server 2022
از 2,320 تومان
تا 2,900 تومان
کمپ دو روزه Basic FLEXVPN
مدت دوره: 16 ساعت
پیش‌نیاز: نداردپیش‌نیاز:
از 2,280 تومان
تا 3,230 تومان
Agile Project Management
مدت دوره: 16 ساعت
پیش‌نیاز: نداردپیش‌نیاز:
از 2,320 تومان
تا 2,900 تومان
کارگاه 3 روزه Everything about certificate and...
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: MCSA Windows Server 2022
از 3,120 تومان
تا 3,900 تومان
کارگاه Regular Expressions in Python
مدت دوره: 5 ساعت
پیش‌نیاز: نداردپیش‌نیاز:
از 720 تومان
تا 900 تومان
Cisco SD-WAN
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: CCNP ENCOR 350-401 ،CCNP Enterprise – ENCOR & ENARSI
از 3,920 تومان
تا 4,900 تومان
گام اول Data Science: تحلیل داده 1
مدت دوره: 28 ساعت
پیش‌نیاز: نداردپیش‌نیاز:
از 840 تومان
تا 1,440 تومان
Ansible Configuration Management
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: LPIC1
از 2,320 تومان
تا 2,900 تومان
LPIC1
مدت دوره: 50 ساعت
پیش‌نیاز: +Network
از 2,730 تومان
تا 3,900 تومان
SEO (بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجو)
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: نداردپیش‌نیاز:
از 3,840 تومان
تا 4,800 تومان
VMware vSphere ICM v8
مدت دوره: 45 ساعت
پیش‌نیاز: نداردپیش‌نیاز:
از 3,120 تومان
تا 3,900 تومان
آموزش صفر تا صد WordPress و فروشگاه آنلاین Woo...
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: 2&1 ICDL
از 2,160 تومان
تا 2,900 تومان
Python Foundation Master Class
مدت دوره: 45 ساعت
پیش‌نیاز: نداردپیش‌نیاز:
از 2,800 تومان
تا 3,800 تومان
Web Design 1 - HTML & CSS
مدت دوره: 50 ساعت
پیش‌نیاز: 2&1 ICDL
از 2,730 تومان
تا 3,900 تومان
کارگاه یکروزه VoIP در سیسکو
مدت دوره: 8 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
از 1,540 تومان
تا 1,980 تومان

MTCNA

مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: +Network
از 1,260 تومان
تا 1,800 تومان
+Network
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: نداردپیش‌نیاز:
از 472 تومان
تا 690 تومان
CCNA 200-301
مدت دوره: 85 ساعت
پیش‌نیاز: +Network
از 3,360 تومان
تا 4,200 تومان
MCSA Windows Server 2022
مدت دوره: 140 ساعت
پیش‌نیاز: +Network
از 4,355 تومان
تا 6,900 تومان