تقویم آموزشی علم داده و هوش مصنوعی

🥳 امکان ثبت‌نام اقساطی برای تمامی دوره‌ها فعال شد!

سمینار دیتاساینس و هوش مصنوعی (معرفی، تفاوت و مسی...
پیش‌نیاز: ندارد
از 400 تومان
تا 600 تومان
گام دوم و سوم Data Science : تحلیل داده 2 و مدلسا...
مدت دوره: 64 ساعت
پیش‌نیاز: گام اول Data Science: تحلیل داده 1
از 7,500 تومان
تا 9,800 تومان
گام سوم Data Science: مدلسازی در دیتاساینس
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: گام دوم Data Science: تحلیل داده 2
گام اول Data Science: تحلیل داده 1
مدت دوره: 28 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 2,200 تومان
تا 2,800 تومان