تقویم آموزشی علم داده و هوش مصنوعی

🥳 امکان ثبت‌نام اقساطی برای تمامی دوره‌ها فعال شد!

Data Analytics 2 & 3: The steps of Data Scien...
مدت دوره: 64 ساعت
پیش‌نیاز: گام اول Data Science: تحلیل داده 1
از 6,240 تومان
تا 7,800 تومان
گام سوم Data Science: مدلسازی در دیتاساینس
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: گام دوم Data Science: تحلیل داده 2
گام اول Data Science: تحلیل داده 1
مدت دوره: 28 ساعت
پیش‌نیاز: دانش ابتدایی به آمار
از 1,440 تومان
تا 1,800 تومان