تقویم آموزشی لینوکس و دواپس

🥳 امکان ثبت‌نام اقساطی برای تمامی دوره‌ها فعال شد!

Linux Pack (LPIC1 + LPIC2)
پیش‌نیاز: +Network
زبان انگلیسی تخصصی شبکه و برنامه نویسی
مدت دوره: 20 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی در حد روخوانی
از 1,500 تومان
تا 1,900 تومان
DevOps for Intermediate
مدت دوره: 120 ساعت
پیش‌نیاز: DevOps for Beginners
از 14,000 تومان
تا 18,800 تومان
LPIC1
مدت دوره: 50 ساعت
پیش‌نیاز: +Network
از 4,900 تومان
تا 6,800 تومان
DevOps for Beginners
مدت دوره: 120 ساعت
پیش‌نیاز: LPIC1
از 12,000 تومان
تا 15,800 تومان
LINUX LPIC 2
مدت دوره: 50 ساعت
پیش‌نیاز: LPIC1
از 5,900 تومان
تا 6,900 تومان