تقویم آموزشی لینوکس و دواپس

🥳 امکان ثبت‌نام اقساطی برای تمامی دوره‌ها فعال شد!

Git & Jenkins
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: LPIC1
از 3,150 تومان
تا 4,050 تومان
AWS Certified Solutions Architect - Associate
مدت دوره: 45 ساعت
پیش‌نیاز: LPIC1
از 3,300 تومان
تا 4,400 تومان
زبان انگلیسی تخصصی شبکه و برنامه نویسی
مدت دوره: 20 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی در حد روخوانی
از 750 تومان
تا 750 تومان
کارگاه امنیت در لینوکس با رویکرد امن سازی
مدت دوره: 4 ساعت
پیش‌نیاز: LPIC1
از 630 تومان
تا 630 تومان
DevOps for Intermediate
مدت دوره: 120 ساعت
پیش‌نیاز: DevOps for Beginners
از 9,660 تومان
تا 12,420 تومان
Ansible Configuration Management
مدت دوره: 16 ساعت
پیش‌نیاز: LPIC1
از 2,030 تومان
تا 2,610 تومان
LPIC1
مدت دوره: 50 ساعت
پیش‌نیاز: +Network
از 3,360 تومان
تا 4,320 تومان
DevOps for Beginners
مدت دوره: 120 ساعت
پیش‌نیاز: LPIC1
از 8,260 تومان
تا 10,620 تومان
Zabbix Monitoring
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: LPIC1
از 2,590 تومان
تا 2,590 تومان
LINUX LPIC 2
مدت دوره: 50 ساعت
پیش‌نیاز: LPIC1
از 4,060 تومان
تا 5,220 تومان