دوره های ویژه

ISMS: ISO 27001:2022 Foundation

زبان انگلیسی تخصصی شبکه و برنامه نویسی

آموزش زبان DAX در Power BI

Basic & Advanced Excel

جامع هوش تجاری در مایکروسافت BI

تحلیل داده 1 در Data Science

هوشمند سازی با نرم افزار LOGO! Siemens

ITIL4 Foundation