کلاس های MikroTik

دوره MTCNA

کد کلاسمدرسنوع برگزاریشعبهسانسروزهای هفتهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت کلاسطول دورهشهریهثبت نام
3100بهداد رحمانیآنلاینآنلاینصبحجمعه1401/7/151401/8/2709:00 تا 13:0024 ساعت ۹۸۰,۰۰۰ تومان
2901مهندس حمیدیآنلاینآنلاینصبحپنجشنبه1401/6/241401/7/2809:00 تا 13:3024 ساعت ۹۸۰,۰۰۰ تومان
3099بهداد رحمانیحضوریسایبر کالجصبحجمعه1401/7/151401/8/2709:00 تا 13:0024 ساعت ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
2900مهندس حمیدیحضوریسایبر کالجصبحپنجشنبه1401/6/241401/7/2809:00 تا 13:0024 ساعت ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کلاس های Comptia

دوره + Server

کد کلاسمدرسنوع برگزاریشعبهسانسروزهای هفتهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت کلاسطول دورهشهریهثبت نام
3072مهندس آجرلوحضوریسایبر کالجعصرچهارشنبه1401/5/51401/9/1617:00 تا 20:0025 ساعت ۴۷۵,۰۰۰ تومان
2745مهندس آجرلوحضوریسایبر کالجعصرچهارشنبه1401/5/51401/6/2317:00 تا 20:0025 ساعت ۴۷۵,۰۰۰ تومان