تقویم آموزشی مجازی‌سازی، دیتاسنتر و ذخیره‌سازی

🥳 امکان ثبت‌نام اقساطی برای تمامی دوره‌ها فعال شد!

وبینار آشنایی با دوره Cisco Data Center Pack
مدت دوره: 1 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
TIA+BICSI+CDCP Pack
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی با مفاهیم شبکه و مرکز داده
از 4,700 تومان
تا 5,900 تومان
زبان انگلیسی تخصصی شبکه و برنامه نویسی
مدت دوره: 20 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی در حد روخوانی
از 1,250 تومان
تا 1,250 تومان
Cisco Data Center Pack
مدت دوره: 130 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
از 13,860 تومان
تا 17,820 تومان
Veeam Backup & Replication v12
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: VMware vSphere ICM v8
از 3,360 تومان
تا 4,320 تومان
VMware vSphere Pack: ICM & Optimize and Scale...
مدت دوره: 90 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301 ،MCSE Core Infrastructure Based on Windows Server 2022
از 8,260 تومان
تا 10,620 تومان
(Vmware Horizon View Version 8 (VDI
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: VMware vSphere ICM v8 ،MCSA Windows Server 2022
از 4,760 تومان
تا 6,120 تومان
VMware vSAN v8 - Last Update
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: VMware vSphere ICM v8 ،+Server
از 6,160 تومان
تا 7,920 تومان
HPE ATP Hybrid IT Solutions
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: +Network
از 4,760 تومان
تا 6,120 تومان