دوره های پایگاه داده (Database)

SQL Server 2022 Database Development (Implementation)

SQL Server 2022 Pack – Admin & Design

SQL Server Advance

 Oracle SQL Workshop volume 1 & 2

SQL Server Integration Services (SSIS)

Practical SQL Server Security

SQL Server High Availability 2022

سمینار آشنایی با SQL Server High Availability 2022

کارگاه معرفی محصولات شرکت اوراکل

کارگاه Oracle Data Warehouse Fundamental & ODI 12C