سوالات متداول

از کجا شروع کنیم؟
ویژگیهای متمایز کندو؟
کلاس ها تئوری یا عملی؟
دوره ها فارسی یا انگلیسی؟
بازار کار متخصصان شبکه ؟
مدارک مایکروسافت و سیسکو؟
اعتبار و ارزش مدارک و گواهینامه های کندو؟
در دوره های سیسکو چه مطالبی گفته می شود و چه کاربردهایی خواهد داشت؟
در دوره های مایکروسافت چه مطالبی آموزش داده می شود؟
آیا از روتر و سوئیچ های واقعی در کلاسها استفاده می شود؟
تفاوت MCSE با MCSA چیست؟
برای اشتغال در خارج از کشور بهتر است چه دوره هایی را بگذرانم؟
پیشنیاز دوره های امنیت شبکه، تست نفوذ و هک؟
چند دوره باید بگذرانم تا بتوانم وارد بازار کار شبکه شوم؟
برای شبکه کردن چند کامپیوتر چه دوره ای باید بگذرانم؟
اول باید سیسکو بخوانم یا مایکروسافت؟ بازار کار کدام بهتر است؟
آیا باید حتما دوره پیشنیاز Network+ را قبل از دوره های سیسکو و مایکروسافت بگذرانیم؟
تفاوت کمپ های فشرده و کلاس های عادی از لحاظ محتوایی، زمانی و … چیست؟
چطور می توانم مهندس شبکه شوم؟ چه دوره هایی را باید طی کنم؟