اساتید

حوزه تدریس
مدرس شبکه, مایکروسافت, مجازی سازی
اساتید 1
مدرس امنیت, دواپس, سیسکو, شبکه, لینوکس, مایکروسافت, مجازی سازی
اساتید 3
مدرس MS CRM, شبکه, مایکروسافت, ویپ
اساتید 5
مدرس امنیت شبکه, پایتون, سیسکو, شبکه, فایروال, لینوکس, ویپ
اساتید 9
مدرس امنیت, دواپس, سیسکو, شبکه, لینوکس
اساتید 13
مدرس مایکروسافت, مایکروسافت SQL
اساتید 15
0 کلاس سبد خرید
حساب کاربری من