اساتید

حوزه تدریس
حوزه تدریس
حوزه تدریس
حوزه تدریس مدرس را انتخاب کنید
حوزه تدریس
مدرس شبکه, مایکروسافت, مجازی سازی
استاد شهرام محبی
مدرس امنیت, دواپس, سیسکو, شبکه, لینوکس, مایکروسافت, مجازی سازی
استاد-مهرپویا
مدرس MS CRM, شبکه, مایکروسافت, ویپ
استاد-وکیلی
مدرس مدیریت, مدیریت IT
استاد-مهدی-فیضی
مدرس امنیت شبکه, پایتون, سیسکو, شبکه, فایروال, لینوکس, ویپ
استاد خویشتندار
مدرس سیسکو, شبکه
استاد رجایی
مدرس امنیت, دواپس, سیسکو, شبکه, لینوکس
استاد-پاتریک-کسبریان-آموزشگاه-مهندسی-کندو
مدرس پایگاه داده (Database), مایکروسافت
استاد بردیا برومند
مدرس سیسکو, شبکه
استاد حمیدی