دوره های آموزشی آموزشگاه مهندسی کندو

دسته بندی دوره
Networkplus-CompTIA (آموزشگاه تخصصی کندو)

+Network

30 ساعت

ICDL-ICDL (آموزشگاه تخصصی کندو)

2&1 ICDL

100 ساعت

CCNA-Routing-Switching (آموزشگاه تخصصی کندو)

CCNA 200-301

85 ساعت

CCNP-Cisco (آموزشگاه تخصصی کندو)

CCNP ENCOR 350-401

80 ساعت

CCNP ENARSI 300-410

40 ساعت

CCNP Enterprise – ENCOR & ENARSI

130 ساعت

Network Programmability and Automation Fundamentals

40 ساعت

CCIE Enterprise Infrastructure

120 ساعت

Cisco SD-WAN

24 ساعت

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من