علم داده و هوش مصنوعی

وبینار آشنایی با مسیر یادگیری دیتاساینس و دنیای هوش مصنوعی

تحلیل داده 1 در Data Science