زبان انگلیسی تخصصی

🥳 امکان ثبت‌نام اقساطی برای تمامی دوره‌ها فعال شد!

زبان انگلیسی تخصصی شبکه و برنامه نویسی
مدت دوره: 20 ساعت
پیش‌نیاز: نداردپیش‌نیاز:
از 1,200 تومان
تا 1,500 تومان