تقویم آموزشی دوره‌های مقدماتی

🥳 امکان ثبت‌نام اقساطی برای تمامی دوره‌ها فعال شد!

+Network+ & Security
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی با ویندوز
از 2,240 تومان
تا 2,800 تومان
پرورش متخصص Help Desk
مدت دوره: 90 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی با ویندوز
زبان انگلیسی تخصصی شبکه و برنامه نویسی
مدت دوره: 20 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی در حد روخوانی
از 2,000 تومان
تا 2,500 تومان
Programming Fundamentals
مدت دوره: 15 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 784 تومان
تا 980 تومان
+Server+ & Storage
مدت دوره: 36 ساعت
پیش‌نیاز: +A ،+Network
از 3,920 تومان
تا 4,900 تومان
+Security
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: +Network
از 1,500 تومان
تا 1,900 تومان
2&1 ICDL
مدت دوره: 100 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 4,500 تومان
تا 5,800 تومان
+A
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی با ویندوز
از 1,200 تومان
تا 1,600 تومان
+Network
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 800 تومان
تا 1,200 تومان