تقویم آموزشی مدیریت IT

🥳 امکان ثبت‌نام اقساطی برای تمامی دوره‌ها فعال شد!

کارگاه Soft Skills for IT Engineers
مدت دوره: 16 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 2,000 تومان
تا 2,500 تومان
سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات ISMS: ISO/IEC 2700...
مدت دوره: 16 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 3,000 تومان
تا 3,800 تومان
Linkedin Learning Pack
مدت دوره: 14 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 2,000 تومان
تا 2,500 تومان
ITIL4 Foundation
مدت دوره: 15 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد