مدیریت IT

🥳 امکان ثبت‌نام اقساطی برای تمامی دوره‌ها فعال شد!

سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات ISMS: ISO/IEC 2...
مدت دوره: 16 ساعت
پیش‌نیاز: نداردپیش‌نیاز:
از 2,320 تومان
تا 2,900 تومان
Linkedin Learning Pack
مدت دوره: 12 ساعت
پیش‌نیاز: نداردپیش‌نیاز:
از 540 تومان
تا 540 تومان
Agile Project Management
مدت دوره: 16 ساعت
پیش‌نیاز: نداردپیش‌نیاز:
از 2,320 تومان
تا 2,900 تومان
ISMS: ISO 27001:2022 Foundation
مدت دوره: 8 ساعت
پیش‌نیاز: نداردپیش‌نیاز:
از 1,440 تومان
تا 1,800 تومان
ITIL4 Foundation
مدت دوره: 15 ساعت
پیش‌نیاز: نداردپیش‌نیاز:
از 2,080 تومان
تا 2,080 تومان