تقویم آموزشی مایکروسافت

🥳 امکان ثبت‌نام اقساطی برای تمامی دوره‌ها فعال شد!

Microsoft Services Specialist - Level 1
مدت دوره: 60 ساعت
پیش‌نیاز: +Network
از 4,060 تومان
تا 5,220 تومان
کارگاه عملی بررسی تغییرات سرویس های MCSE بر اساس ...
مدت دوره: 32 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 3,360 تومان
تا 4,320 تومان
پرورش متخصص Help Desk
مدت دوره: 90 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی با ویندوز
از 6,860 تومان
تا 8,820 تومان
کمپ دو روزه Hyper-V Installation, Configuration a...
مدت دوره: 20 ساعت
پیش‌نیاز: MCSE Core Infrastructure Based on Windows Server 2022
Microsoft PowerShell from Introductory to Scripti...
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: MCSE Core Infrastructure Based on Windows Server 2022
از 4,760 تومان
تا 6,120 تومان
آموزش تخصصی مدیریت سرویس DNS و BIND
مدت دوره: 20 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی با مباحث اولیه شبکه
زبان انگلیسی تخصصی شبکه و برنامه نویسی
مدت دوره: 20 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی در حد روخوانی
از 1,250 تومان
تا 1,250 تومان
Microsoft Azure Fundamentals AZ- 900
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی با سرویس های مایکروسافت و مجازی سازی
از 4,060 تومان
تا 5,220 تومان
Microsoft SCCM
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: MCSE Core Infrastructure Based on Windows Server 2022
جامع هوش تجاری در مایکروسافت BI
مدت دوره: 35 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی مقدماتی با اکسل و SQL
از 2,660 تومان
تا 3,420 تومان
کارگاه یکروزه Microsoft IIS & WebHosting
مدت دوره: 10 ساعت
پیش‌نیاز: MCSE Core Infrastructure Based on Windows Server 2022
پک کاربری و راهبری Microsoft Dynamics 365 (CRM)
مدت دوره: 60 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 4,410 تومان
تا 4,410 تومان
طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI
مدت دوره: 32 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی با اکسل پیشرفته
از 3,150 تومان
تا 4,050 تومان
Exchange Server 2019
مدت دوره: 50 ساعت
پیش‌نیاز: MCSE
از 6,860 تومان
تا 8,820 تومان
SQL Server 2022 Pack - Admin & Design
مدت دوره: 90 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی با پایگاه داده و شبکه
از 8,260 تومان
تا 10,620 تومان
MCSA Windows Server 2022
مدت دوره: 140 ساعت
پیش‌نیاز: +Network
از 8,960 تومان
تا 11,520 تومان