تقویم آموزشی میکروتیک

🥳 امکان ثبت‌نام اقساطی برای تمامی دوره‌ها فعال شد!

MTCIPv6E - MikroTik Certified IPv6 Engineer
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: MTCNA
از 2,660 تومان
تا 2,660 تومان
زبان انگلیسی تخصصی شبکه و برنامه نویسی
مدت دوره: 20 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی در حد روخوانی
از 1,250 تومان
تا 1,250 تومان
MTCTCE - MikroTik Certified Traffic Control Engin...
مدت دوره: 15 ساعت
پیش‌نیاز: MTCNA
از 2,030 تومان
تا 2,610 تومان
MTCRE - MikroTik Certified Routing Enginee
مدت دوره: 15 ساعت
پیش‌نیاز: MTCNA
از 2,030 تومان
تا 2,610 تومان
MTCUME - MikroTik Certified User Management Engin...
مدت دوره: 15 ساعت
پیش‌نیاز: MTCNA
از 2,030 تومان
تا 2,610 تومان
MTCWE - MikroTik Certified Wireless Engineer
مدت دوره: 15 ساعت
پیش‌نیاز: MTCNA
از 2,030 تومان
تا 2,610 تومان

MTCNA

مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: +Network
از 1,820 تومان
تا 2,340 تومان