تقویم آموزشی کمپ‌های نوروزی

🥳 امکان ثبت‌نام اقساطی برای تمامی دوره‌ها فعال شد!

کمپ دو روزه Hyper-V Installation, Configuration a...
مدت دوره: 20 ساعت
پیش‌نیاز: MCSE Core Infrastructure Based on Windows Server 2022
کارگاه یکروزه Numpy
مدت دوره: 6 ساعت
پیش‌نیاز: HTML & CSS و python
از 840 تومان
تا 840 تومان
TIA+BICSI+CDCP Pack
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی با مفاهیم شبکه و مرکز داده
از 4,700 تومان
تا 5,900 تومان
FortiWeb NSE6
مدت دوره: 45 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301 ،Fortigate NSE4
Cisco SD-WAN
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: CCNP ENCOR 350-401 ،CCNP Enterprise – ENCOR & ENARSI
VMware vSphere ICM v8
مدت دوره: 45 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی با CCNA و MCSE