تقویم آموزشی هک و امنیت شبکه

🥳 امکان ثبت‌نام اقساطی برای تمامی دوره‌ها فعال شد!

وبینار نقشه راه جدید امنیت با فایروال فورتی نت
مدت دوره: 2 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
SANS SEC565 : Red Team Operations and Adversary E...
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: CEH v12 & PWK PACK
پک امنیت (CEH, SANS SEC504, PWK, SANS SEC542)
مدت دوره: 80 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA و LPIC1
از 9,440 تومان
تا 11,800 تومان
Splunk Enterprise Security
مدت دوره: 35 ساعت
پیش‌نیاز: Splunk Fundamentals 1 & 2
از 5,440 تومان
تا 6,800 تومان
SANS SEC542: Web App Penetration Testing and Ethi...
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: SANS SEC504 یا CEH
SOC Tier2 - Security Operation Control
مدت دوره: 135 ساعت
پیش‌نیاز: SOC Tier 1 – Security Operation Control (مرکز عملیات امنیت)
از 15,840 تومان
تا 19,800 تومان
زبان انگلیسی تخصصی شبکه و برنامه نویسی
مدت دوره: 20 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی در حد روخوانی
از 2,000 تومان
تا 2,500 تومان
کارگاه امنیت در لینوکس با رویکرد امن سازی
مدت دوره: 4 ساعت
پیش‌نیاز: LPIC1
SOC Tier 1 - Security Operation Control (مرکز عمل...
مدت دوره: 120 ساعت
پیش‌نیاز: +Network
از 13,440 تومان
تا 16,800 تومان
SANS FOR500: Windows Forensic Analysis
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: CEH یا Sans SEC504
از 6,240 تومان
تا 7,800 تومان
CEH v12 & PWK PACK
مدت دوره: 60 ساعت
پیش‌نیاز: MCSE یا CCNA
Splunk Fundamentals 1 & 2
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: +Network
از 5,000 تومان
تا 6,800 تومان
+Security
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: +Network
از 1,500 تومان
تا 1,900 تومان