تقویم آموزشی کارگاه و سمینارها

🥳 امکان ثبت‌نام اقساطی برای تمامی دوره‌ها فعال شد!

وبینار آشنایی با دوره Cisco Data Center Pack
مدت دوره: 1 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 0 تومان
تا 0 تومان
سمینار دیتاساینس و هوش مصنوعی (معرفی، تفاوت و مسی...
پیش‌نیاز: ندارد
از 630 تومان
تا 810 تومان
وبینار نقشه راه جدید امنیت با فایروال فورتی نت
مدت دوره: 2 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
کارگاه Soft Skills for IT Engineers
مدت دوره: 16 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 1,000 تومان
تا 1,500 تومان
Cisco Dot1x Solutions and Implementation
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
کارگاه Restconf/Netconf/Yang-Datamodel
مدت دوره: 8 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
کمپ QOS
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: CCNP Enterprise – ENCOR & ENARSI
از 3,430 تومان
تا 4,410 تومان
کارگاه یکروزه Numpy
مدت دوره: 6 ساعت
پیش‌نیاز: HTML & CSS و python
از 840 تومان
تا 840 تومان
وبینار آشنایی با مسیر یادگیری دیتاساینس و دنیای ه...
مدت دوره: 2 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 0 تومان
تا 0 تومان
کارگاه یکروزه راه اندازی شبکه
مدت دوره: 8 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
کارگاه یکروزه Microsoft IIS & WebHosting
مدت دوره: 10 ساعت
پیش‌نیاز: MCSE Core Infrastructure Based on Windows Server 2022
کارگاه یکروزه VoIP در سیسکو
مدت دوره: 8 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
از 1,960 تومان
تا 2,520 تومان