تقویم آموزشی کارگاه و سمینارها

🥳 امکان ثبت‌نام اقساطی برای تمامی دوره‌ها فعال شد!

وبینار چگونه با مهارت کامپیوتر و گرافیک مهاجرت کن...
مدت دوره: 2 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
وبینار نقشه راه جدید امنیت با فایروال فورتی نت
مدت دوره: 2 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
کارگاه Soft Skills for IT Engineers
مدت دوره: 16 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
Git & Jenkins
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: LPIC1
Cisco Dot1x Solutions and Implementation
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
از 3,040 تومان
تا 3,800 تومان
کارگاه نحوه اضافه کردن ماژول های آماده به پایتون ...
مدت دوره: 3 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی با پایتون
Cisco Network Documentation & LOM
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: CCNP Enterprise – ENCOR & ENARSI
از 1,960 تومان
تا 2,520 تومان
کارگاه Restconf/Netconf/Yang-Datamodel
مدت دوره: 8 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
از 1,440 تومان
تا 1,800 تومان
کمپ QOS
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: CCNP Enterprise – ENCOR & ENARSI
از 3,920 تومان
تا 4,900 تومان
کارگاه عملی راه اندازی لابراتوار شخصی مبتنی بر Hy...
مدت دوره: 8 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی با MCSA و CCNA
کارگاه یکروزه Web Scraping
مدت دوره: 6 ساعت
پیش‌نیاز: HTML & CSS و python
از 840 تومان
تا 840 تومان
کارگاه یکروزه سوییچینگ سیسکو و ACL های کاربردی
مدت دوره: 6 ساعت
پیش‌نیاز: گذراندن دوره CCNA و دانستن دستورات مربوط بهStatic Route ،TRUNK،VLAN و مفاهیم اولیه Wireless و Access
از 1,620 تومان
تا 1,620 تومان
وبینار آشنایی با مسیر یادگیری دیتاساینس و دنیای ه...
مدت دوره: 2 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
کارگاه یکروزه راه اندازی شبکه
مدت دوره: 8 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
از 1,800 تومان
تا 1,800 تومان
کارگاه امنیت در لینوکس با رویکرد امن سازی
مدت دوره: 4 ساعت
پیش‌نیاز: LPIC1
HPE ATP Hybrid IT Solutions
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: +Network
از 3,800 تومان
تا 4,800 تومان
کارگاه یکروزه Microsoft IIS & WebHosting
مدت دوره: 10 ساعت
پیش‌نیاز: MCSE Core Infrastructure Based on Windows Server 2022
کارگاه یکروزه VoIP در سیسکو
مدت دوره: 8 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
از 1,760 تومان
تا 2,200 تومان