تقویم آموزشی دوره‌های ویژه

🥳 امکان ثبت‌نام اقساطی برای تمامی دوره‌ها فعال شد!

سمینار دیتاساینس و هوش مصنوعی (معرفی، تفاوت و مسی...
پیش‌نیاز: ندارد
از 500 تومان
تا 900 تومان
آموزش طراحی رابط کاربری UI ویژه نوجوانان
پیش‌نیاز: 2&1 ICDL
از 2,300 تومان
تا 2,900 تومان
آموزش موشن گرافیک ویژه نوجوانان
پیش‌نیاز: ندارد
از 2,900 تومان
تا 3,900 تومان
وبینار نقشه راه جدید امنیت با فایروال فورتی نت
مدت دوره: 2 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
300-620 DCACI
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA و مجازی سازی
از 5,440 تومان
تا 6,800 تومان
گام دوم و سوم Data Science : تحلیل داده 2 و مدلسا...
مدت دوره: 64 ساعت
پیش‌نیاز: گام اول Data Science: تحلیل داده 1
FortiGate Pack (Pre FortiGate & Operator &...
مدت دوره: 60 ساعت
پیش‌نیاز: +Network ،+Security
از 7,040 تومان
تا 8,800 تومان
Microsoft Services Specialist - Level 1
مدت دوره: 60 ساعت
پیش‌نیاز: +Network
از 4,640 تومان
تا 5,800 تومان
SANS SEC565 : Red Team Operations and Adversary E...
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: CEH v12 & PWK PACK
کارگاه عملی بررسی تغییرات سرویس های MCSE بر اساس ...
مدت دوره: 32 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 3,840 تومان
تا 4,800 تومان
کارگاه Soft Skills for IT Engineers
مدت دوره: 16 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 2,000 تومان
تا 2,500 تومان
گام سوم Data Science: مدلسازی در دیتاساینس
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: گام دوم Data Science: تحلیل داده 2
MTCIPv6E - MikroTik Certified IPv6 Engineer
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: MTCNA
از 3,040 تومان
تا 3,040 تومان
Old to New CCNA Concepts Learning Course
مدت دوره: 20 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA (کسانی که CCNAهای قبل از 301 -200 را گذرانده‌اند)
Adobe Illustrator
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 3,840 تومان
تا 4,800 تومان
پرورش متخصص Help Desk
مدت دوره: 90 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی با ویندوز
از 7,500 تومان
تا 9,800 تومان
سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات ISMS: ISO/IEC 2700...
مدت دوره: 16 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 3,000 تومان
تا 3,800 تومان
Linkedin Learning Pack
مدت دوره: 14 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 2,000 تومان
تا 2,500 تومان
پک امنیت (CEH, SANS SEC504, PWK, SANS SEC542)
مدت دوره: 80 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA و LPIC1
IoT Foundation
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی با کامپیوتر
از 3,120 تومان
تا 3,900 تومان
Splunk Enterprise Security
مدت دوره: 35 ساعت
پیش‌نیاز: Splunk Fundamentals 1 & 2
از 5,440 تومان
تا 6,800 تومان
SANS SEC542: Web App Penetration Testing and Ethi...
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: SANS SEC504 یا CEH
وبینار آشنایی با مسیر یادگیری دیتاساینس و دنیای ه...
مدت دوره: 2 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
SOC Tier2 - Security Operation Control
مدت دوره: 135 ساعت
پیش‌نیاز: SOC Tier 1 – Security Operation Control (مرکز عملیات امنیت)
از 15,840 تومان
تا 19,800 تومان
AWS Certified Solutions Architect - Associate
مدت دوره: 45 ساعت
پیش‌نیاز: LPIC1
آموزش ابتدایی شبکه +Network و +A (مخصوص سنین 10 ت...
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 3,000 تومان
تا 3,800 تومان
آموزش اسکرچ؛ نرم افزار Scratch
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی ابتدایی با کامپیوتر و زبان انگلیسی
از 2,900 تومان
تا 3,900 تومان
F5 BIG-IP LTM Administration
مدت دوره: 30 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301 ،MCSA Windows Server 2022
FortiWeb NSE6
مدت دوره: 45 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301 ،Fortigate NSE4
Cisco Data Center Pack
مدت دوره: 130 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
از 15,840 تومان
تا 19,800 تومان
Programming Fundamentals
مدت دوره: 15 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
از 784 تومان
تا 980 تومان
CCNA DevNet Associate 200-901
مدت دوره: 50 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
از 5,440 تومان
تا 6,800 تومان
Advanced Excel
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: 2&1 ICDL
از 2,000 تومان
تا 2,500 تومان
جامع هوش تجاری در مایکروسافت BI
مدت دوره: 35 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی مقدماتی با اکسل و SQL
SOC Tier 1 - Security Operation Control (مرکز عمل...
مدت دوره: 120 ساعت
پیش‌نیاز: +Network
از 13,440 تومان
تا 16,800 تومان
SANS FOR500: Windows Forensic Analysis
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: CEH یا Sans SEC504
از 6,240 تومان
تا 7,800 تومان
گام اول Data Science: تحلیل داده 1
مدت دوره: 28 ساعت
پیش‌نیاز: دانش ابتدایی به آمار
از 2,240 تومان
تا 2,800 تومان
Cisco ISE
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
Network Programmability and Automation
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: CCNP ENCOR 350-401
از 5,440 تومان
تا 6,800 تومان
ITIL4 Foundation
مدت دوره: 15 ساعت
پیش‌نیاز: ندارد
Adobe Photoshop
مدت دوره: 21 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی با کامپیوتر
از 2,800 تومان
تا 3,500 تومان
مهندسی ISSABEL
مدت دوره: 35 ساعت
پیش‌نیاز: +Network
از 5,440 تومان
تا 6,800 تومان
(Vmware Horizon View Version 8 (VDI
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: VMware vSphere ICM v8 ،MCSA Windows Server 2022
از 5,400 تومان
تا 6,800 تومان
VMware vSAN v8 - Last Update
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: VMware vSphere ICM v8 ،+Server
از 7,040 تومان
تا 8,800 تومان
Splunk Fundamentals 1 & 2
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: +Network
از 5,000 تومان
تا 6,800 تومان
SQL Server Integration Services (SSIS)
مدت دوره: 25 ساعت
پیش‌نیاز: SQL Server 2022 Pack – Admin & Design
از 5,440 تومان
تا 6,800 تومان
طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI
مدت دوره: 32 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی با اکسل پیشرفته
SQL Server 2022 Pack - Admin & Design
مدت دوره: 90 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی با پایگاه داده و شبکه
از 9,440 تومان
تا 11,800 تومان