خدمات سازمانی کندو

 دپارتمان آموزش سازماني کندو با هدف ارائه مشاوره و خدمات مناسب آموزشي به کليه سازمانها و شرکتهاي دولتي و خصوصي در سرتاسر کشور مشغول فعاليت مي باشد. تا امروز اين دپارتمان با بيش 1500 سازمان و شرکت همکاريهاي مختلف و متنوع آموزشي داشته و خوشبختانه اين همکاريها در 4 سال اخير به شدت در حال افزايش و گسترش ميباشد.
شايان ذکر است که همکاريهاي اين دپارتمان فقط محدود به شرکتهاي داخلي نبوده و در حال حاضر به تعدادي از شرکتهاي خارجي در خاورميانه  نيز خدمات آموزشي و مشاورهاي ارائه ميگردد.
اکنون بواسطه همکاريهاي مستمر و ويژه کارشناسان و اساتيد مجرب IT ، شبکه و امنيت شبکه با دپارتمان سازماني کندو، خوشبختانه امکان نيازسنجي علمي و ارائه مشاورههاي مناسب و هدفمند به کليه سازمانها و شرکتهاي دولتي و غير دولتي در سرتاسر کشور به راحتي وجود دارد.
لذا در اين راستا کارشناسان و اساتيد کندو بصورت حضوري به محل سازمانها و شرکتها مراجعه نموده و با توجه به شرايط مشتري مربوطه مشاوره و نيازسنجي رايگان ارائه مينمايند که بواسطه اين نوع مشاوره و نيازسنجي ايشان ميتوانند يک طرح منظم و هدفمند آموزشي را براي سازمان يا شرکتشان تدوين نموده و هزينه هاي آموزشي خودرا کاملا هدفمند و بهينه در جهت نياز اصلي ارگان خود صرف نمايند.
همچنين در صورت حصول توافق و شروع همکاريهاي آموزشي، مشتريان محترم ميتوانند از تخفيفهاي ويژه آموزش سازماني بهرمند شوند و به مقدار قابل توجهي در هزينه هاي آموزشي خود صرفه جويي نمايند.
همچنين با توجه به دسترسي هاي ارائه شده به مديران آموزش سازمانها و ارسال منظم گزارشات از سوي کندو، ايشان ميتوانند به صورت مستمر از بهره وري آموزش همکاران خود در طول دوره مطلع شوند.
دپارتمان آموزش سازماني کندو از خرداد ماه 93 بطور رسمي و تخصصي با هدف ارائه مشاوره و خدمات مناسب آموزشي به کليه سازمان و شرکت هاي دولتي و خصوصي در سراسر ايران شروع به کار کرد .
واقعيت اين است که در دايره المعارف فرهنگ کاري دپارتمان سازماني کندو دو واژه به هيچ وجه وجود خارجي ندارند و به کل در ذهن و عملکرد این واحد تعريف نشده اند يکي محدوديت در محل برگزاري دوره و ديگري محدوديت در برگزاري دوره هاي خاص و با توجه به اين نکته کندو آمادگي برگزاري هر نوع دوره در سراسر ايران و يا خارج از ايران را دارد .
يکي از وظايف دپارتمان سازماني شرکت کندو تهيه مجوز هاي معتبر و همچنين بروز رساني آنها مي باشد. مجوزهاي مهمي همچون مجوز آموزش کارکنان دولت، سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور، آموزش کارکنان شرکت نفت، شوراي عالي انفورماتيک، آموزش دوره هاي ICDL از بنياد ICDL ايران (وابسته به بنياد جهاني ICDL ) که وجود اين مجوز ها و همچنين سابقه درخشان کندو در حيطه آموزش موجب شده که مدارک دوره هاي آموزشي کندو در سطح کشور معتبر و پرارزش باشد .
به واسطه حضور کارشناسان و همکاران توانا و مطلع در دپارتمان آموزش سازماني این واحد توانسته است تا امروز مشاوره هاي مناسب و سودمندي به مشتريان عزيز ارائه کند و طي تماسي که با مشتريان در طي روز برقرار مي شود نوع نياز آموزشي شناسايي شده و به فراخور نيازشان به صورت تخصصي نيازسنجي انجام مي شود .
شايان ذکر است اين امکان براي کليه مشتريان محترم وجود دارد که از مشاوره و نيازسنجي کندو توسط کارشناسان و اساتيد آن بصورت حضوري و البته کاملا رايگان استفاده کنند و بواسطه اين نوع مشاوره و نيازسنجي آنها مي توانند يک طرح منظم و هدفمند آموزشي را براي سازمان يا شرکتشان داشته و بتوانند هزينه هاي آموزشي خود را کاملا هدفمند و بهينه در جهت نياز اصلي ارگان خود صرف کنند .
يکي از امکانات جديد دپارتمان آموزش سازماني کندو براي سازمانها و شرکتها، آموزش مجازي و آنلاين ميباشد که مزاياي بسيار خوبي براي آموزش پرسنل ايشان ايجاد نموده و موانع بسياري را از سر راه ايشان بر ميدارد.
مخاطبين دورههاي مجازي:
–  مشترياني که در شهرستانها مستقر هستند.
–  مشتريان تهران که از لحاظ ساعات کاري و يا تعداد پرسنل محدوديت دارند.
–   مشترياني که جهت تجمع پرسنل واحدها و يا شعبات متعدد خود در يک ساعت و يک محل جهت آموزش محدوديت دارند.
–  و …
اين نوع از آموزش که با نياز به کمترين امکانات، بيشترين مزايا و قابليتها را براي دانشجويان فراهم مي کند، در آينده نزديک جايگزين آموزش سنتي و حضوري خواهد شد.
در اين شيوه از آموزش، دانشجو ميتواند در منزل، محل کار يا هر مکاني که دسترسي به اينترنت داشته باشد، در دوره مورد نظر خود به صورت آنلاين و زنده شرکت نموده و در پايان مدرک معتبر آموزشگاه کندو را اخذ نمايد.