اهدا لوح تقدیر از طرف مخابرات استان تهران

به دنبال برگزاری با کیفیت دوره تخصصی ETOM برای مدیران مخابرات استان تهران، اداره آموزش مخابرات استان تهران، به سبب برگزاری با کیفت دوره مورد نظر و جلب رضایت مدیران مخابرات استان تهران با اهدا لوح ویژه ای از آموزشگاه کندو تقدیر نمود.

آموزشگاه کندو برگزارکننده دوره های بازار کار IT، دوره های آموزش شبکه های کامپیوتری، امنیت شبکه، سیسکو، مایکروسافت، لینوکس، میکروتیک، برنامه نویسی، تست نفوذ و هک،

 Network+Cisco CCNA, CCNPCCIEVoipWirelessMicrosoft MCSE, MCSATMGExchangeSQL, Linux, Mikrotik

اشتراک گذاری