اساتید حوزه سیسکو

حوزه تدریس
حوزه تدریس
مدرس سیسکو, شبکه
teacherno-pic
مسعود شیردل
مدرس سیسکو, شبکه
teacherno-pic
پرهام کیانی
مدرس سیسکو, مایکروسافت, میکروتیک
teacherno-pic
مهدی فرجی
مدرس امنیت, دواپس, سیسکو, شبکه, لینوکس, مایکروسافت, مجازی سازی
استاد-مهرپویا
جعفر مهرپویا
مدرس امنیت شبکه, پایتون, سیسکو, شبکه, فایروال, لینوکس, ویپ
استاد خویشتندار
پویا خویشتن دار
مدرس سیسکو, شبکه
استاد رجایی
یاشار رجایی
مدرس امنیت, دواپس, سیسکو, شبکه, لینوکس
استاد-پاتریک-کسبریان-آموزشگاه-مهندسی-کندو
پاتریک کسبریان