چشم انداز و ماموریت

ماموریت:

آموزشگاه مهندسی کندو تلاش دارد تا با ارائه آخرین تکنولوژی های آموزشی براساس سرفصل های بین المللی به روز، امکان دسترسی به امکانات آموزش مهندسی شبکه و برنامه نویسی در سراسر ایران را برای تمام اقشار فراهم سازد که در این راه تسهیلاتی چون تاسیس شعبه های گوناگون، گسترش امکان آموزش مکاتبه ای و مجازی، آموزش های سازمانی و انتشار کتاب های آموزشی را به کار خواهد بست.

چشم انداز:

چشم انداز آموزشگاه مهندسی کندو، تبدیل شدن به بزرگترین مرکز آموزشی در حوزه تخصصی مهندسی شبکه  و برنامه نویسی در ایران و کشورهای منطقه می باشد. به بیانی دیگر مجموعه کندو تلاش دارد تا ضمن پوشش تمام ایران در زمینه آموزش های شبکه و برنامه نویسی، در زمینه صادرات دانش به کشورهای همسایه نیز پیشرو باشد.